Uppdaterad 24 mars 2019

24 mars 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Så hanterar grundskolan personuppgifter

I Malmö stads skolor och grundskoleförvaltning värnar vi om din och ditt barns personliga integritet och eftersträvar en hög nivå på dataskydd. Du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina och ditt barns personuppgifter.

Ditt barns skola ska informera dig som vårdnadshavare om hur skolan och grundskoleförvaltningen hanterar ditt barns personuppgifter.

Du ska få den här informationen från skolan när ditt barn börjar i förskoleklass, när terminen börjar eller i samband med att ditt barn börjar i en av Malmö stads skolor under pågående läsår.

Regler för bevarande och gallring av dokument och handlingar i skolor och övriga verksamheter i grundskoleförvaltningen finns i Arkivredovisning för grundskolenämnden, version 2 (pdf, 1.4 MB) (pdf, 1.4 MB)