$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Tobaksindustri

Tobak 1

Interiör från Kockums tobaksfabrik på Mäster Johansgatan. 1914

Tobaksindustrin i Malmö har anor ända från 1600-talets slut. Men det dröjde en bit in på 1700-talet innan tobakstillverkningen tog fart på allvar.

Med Frantz Suell den äldre i spetsen bildades Tobaksintressenterna år 1741 och all tillverkning samlades i det s.k. Kronomagasinet på Adelgatan. Merparten av tobaken importerades men lokal tobaksodling bedrevs också i stadens utkanter, allt som allt 3 tunnland vid Söderport (nuvarande Södertull) och Slottsplatsen (nuvarande Kungsparken).

Verksamheten flyttade till Jörgen Kocks hus

Istället för hägrande vinster medförde tobakstillverkningen kännbara förluster för de inblandade intressenterna. Först då nästa Frans Suell den yngre, 1700-talets stora industrialist och grundare av Malmö hamn, tog över fabriken började det hända saker. Verksamheten flyttades till familjens fastighet - Jörgen Kocks hus på Västergatan - och nya moderna maskiner införskaffades. Mellan åren 1773 och 1810 mer än tiodubblades produktionen och företaget blev en av de ledande tobakstillverkarna i landet. Frans Suell byggde upp en stor förmögenhet genom att skickligt driva sin tobaksrörelse och även andra verksamheter, som han genom åren var med och startade.

Motgångar vändes till framgång

Efter Frans Suells död började tobaksfabriken gå allt sämre och stod en tid nära konkursens brant. Då trädde en annan av Malmös stora industrialister in på scenen - Suells dottersonen Frans Henrik Kockum. Han satte genast igång att rusta upp de nergångna fabrikslokalerna och lyckades åter föra fram fabriken till en ledande position i landet.

sv