Ekostaden Augustenborg

Ekostaden Augustenborg är en omfattande satsning för att göra Augustenborg till ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart bostadsområde.

Projektet startade den 18 mars 1998 då Anna Lindh meddelade att Ekostaden Augustenborg var ett av de Malmöprojekt som fått bidrag från investeringsprogrammet för ekologisk omställning. Ett av huvudmålen med projektet var att involvera de boende så mycket som möjligt i idéfasen och genomförandet av delprojekten.

Projektet Ekostaden har utvecklats i samverkan med MKB och olika förvaltningar i Malmö. Ungefär en femtedel av de boende i området har deltagit i dialogmöten och varit mycket aktiva i utvecklingen av sitt bostadsområde.

Gårdar och parker
Park- och trafikmiljöer har byggts om, bostadsgårdarna och fasader har förnyats efter planering tillsammans med de boende. Nya bostäder har byggts för äldre människor och en aktiv seniorverksamhet har dragits igång. Andelen gröna ytor har ökats och berikats och samtidigt har man arbetat för att bibehålla stadsdelens speciella prägel från 50-talet. Ett annat mål har varit att öka den biologiska mångfalden, inte minst på de många gröna tak som präglar området. Malmös största solvärmeanläggning bidrar till energiförsörjningen som kompletteras av marksolfångaren. De skapar fotbollsplan sommartid, och en miljövänlig utomhusisbana vintertid.

Samverkan
Utgångspunkten för Ekostaden har varit en nära samverkan mellan de olika aktörerna och inte minst med Augustenborgarna själva. Ett omfattande arbete med boendemedverkan har pågått och omfattat allt ifrån formella design- och informationsmöten till festivaler och snack på parkbänken och gathörn. Hyresgästernas idéer har utformat hela källsorteringssystemet och skapat underlag till en del av utemiljöombyggnaden. Vissa andra idéer som kläckts av boende har förverkligats som en del av Ekostaden, som till exempel Malmös första bilpool och energisystemet.

Det lokala Agenda 21 kontoret som startades av lokala eldsjälar har utbildat ett 40-tal personer och hjälpt dem vidare till arbete, och Ekostaden har även utvecklat egna särskilda yrkesträningsprogram.

Resultatet är en attraktiv, mångkulturell stadsdel där omflyttningen har minskat med nästan 50 procent, ungefär lika mycket som miljöbelastningen.

Gröna tak-institutet

Institutet grundades 2001 med uppdrag att förvalta och utveckla Augustenborgs botaniska takträdgård. Institutet tar emot studiebesök till takträdgården och ekostaden, deltar i forskning och utvecklingsprojekt, bedriver kursverksamhet, gästföreläser med mera. Läs mer på Green roof-hemsidan.

Senast ändrad: 2019-08-23 15:50