Studiebesök

Malmö stad tar i nuläget inte emot studiebesök från utlandet p g a Coronaviruset och de prioriteringsförändringar som gjorts inom organisationen. Vi kommer att göra en ny utvärdering i slutet av april månad.

The city of Malmö is currently unable to receive visits from abroad due to the effects of the Corona virus and the change in priority this has entailed within the organisation. We hope for your understanding for these inconveniences and shall make a new assessment at the end of the month of April.

Technical visits till Malmö stad

Malmö stad erbjuder studiebesök för kommuner, organisationer, universitet och högskolor som har ett professionellt intresse av att ta del av våra arbetssätt, erfarenheter och framgångsfaktorer.

  • Vi behöver få er bokningsförfrågan minst åtta veckor innan önskat datum.
  • Vissa studiebesök är avgiftsbelagda, läs igenom förutsättningarna innan bokning.
  • Läs igenom vad vi erbjuder för studiebesök och gör därefter en bokningsförfrågan.

Planera din vistelse i Malmö

malmotown.com får du inspiration inför besöket och tips på restauranger, aktiviteter och boende i Malmö. Här kan du också boka hotellrum. 

Information in English.

Senast ändrad: 2020-03-18 11:48