Modersmål i förskolan

All personal i förskolan ska medvetet arbeta med att stötta barnens språk- och identitetsutveckling i de dagliga aktiviteterna – oavsett barnets modersmål och ålder.

Du som är förälder/vårdnadshavare behöver inte ansöka om modersmålsstöd till ditt barn. Det är förskolechefen som ansvarar för utformning och genomförande av modersmålsstödet på respektive förskola.

Du som förälder/vårdnadshavare har möjlighet att samarbeta med din förskola kring ditt språk och kultur.

Om du har frågor som rör modersmålsstöd och språkutveckling – prata med förskolechefen på ditt barns förskola.

Läs mer