$left
$middle

Ett grönare Möllan

Hösten år 2020 blev Möllan en grönare stadsdel. Möllevången är ett av de områden i Malmö som har minst antal träd, vilket gör att de totalt 150 nya träden blivit ett efterlängtat tillskott i stadsbilden och vårt gemensamma ekosystem.

Mätmåttet krontäckningsgrad talar om hur stor andel av en yta som skuggas av trädkronor. Måttet har visat sig vara ett användbart redskap för att räkna ut värdet av de ekosystemtjänster som våra träd bidrar med.

I Malmö är målet att att få krontäckningsgrad på 25 procent. Nu är krontäckningsgraden för Malmö 13 procent innanför yttre ringvägen och för Möllevången, som är en av de platserna i Malmö med lägst krontäckning, är den 8 procent.

De 150 nya träden gör att krontäckningsgraden blir betydligt högre för området i framtiden när de växt klart.

Träd fyller en viktig funktion i stadsmiljön

Träden ger oss och andra levande varelser en bättre miljö att leva i. De ger skugga som sänker temperaturer vid värmeböljor, de dämpar hårda vindar, de absorberar vatten vid kraftiga regn, de filtrerar stoft i luften och dämpar buller. Dessutom ger de boplats och föda till insekter och fåglar.

Träd ger skydd mot skyfall

35 stycken av gatuträden som planterats på Möllevången står i en växtbädd som gör att de kan ta emot och magasinera vatten.

Många olika sorters träd

Alla träd klarar inte alla miljöer och lämpar sig bättre för olika platser. Vi vill också ha en bred variation av olika träd att njuta av.

Några har vackra höstfärger, andra blommar fint på våren till glädje för både oss och pollinerande insekter. Andra bär frukt som till exempel fåglar gillar.

Så bidrar insatsen till Malmö och planeten

Planteringen av träd på Möllan bidrar till flera av våra miljö- och klimatmål, bland annat mål 6 som handlar om att utbudet av och tillgången till gröna och blå miljöer ska öka.

sv