Skolor för elever med autism

I Malmö finns skolor som är specialiserade på undervisning av elever med autism. Olympen, Sakura och Äppelvillan är grundskolor som läser enligt grundskolans läroplan. Sockerbruksskolan är en grundsärskola, där eleverna läser enligt grundsärskolans läroplan.

Skolorna tar emot elever från förskoleåldern upp till årskurs 9. Här finns också fritidshem och hemvist enligt LSS 9.7 i samma lokaler och med samma personal.

Skolorna har små elevgrupper och en hög personaltäthet. Personalen består av lärare, specialpedagog, fritidspedagog, arbetsterapeut, aktivitetsledare, barnskötare,  pedagogiska samordnare och sjuksköterska.

Elevernas undervisning sker enligt läroplanen för grundskolan och grundsärskolan. Utöver skolans undervisning arbetar personalen på skolorna med att hitta livslånga strategier för att eleverna ska bli så självständiga som möjligt i ett längre perspektiv.

Senast ändrad: 2019-04-02 18:06