$left
$middle

Kala P-husväggar blev hem för växter och insekter

Blommor, gröna växter och fågelholkar har satts upp på de kala väggarna på P-husen Anna och Godsmagasinet.

Förhoppningen är att de gröna levande väggarna ska bidra med avlastning för dagvattennätet, sänka temperaturen på gatan och minska bullernivån. För att veta i vilken grad dessa effekter uppnås utvärderas de i Malmö stads testbädd för grönblå lösningar, Blue Green City Lab. I väntan på de slutliga testresultaten kan väggarna, som blivit vackra och populära inslag i staden, glädja passerande.

Gröna väggar, gröna tak och regnbäddar finns på flera ställen i Malmö. Det fiffiga med dem är att de minskar problemen med översvämningar vid skyfall och kan ge en behagligare temperatur heta sommardagar samtidigt som de är vackra och rogivande och ökar den biologiska mångfalden.

För att fler fastighetsägare och byggbolag ska integrera grönska på fastigheterna, utvärderar experter i Blue Green City Lab gröna väggar, nyplanterade träd i olika substrat, växtlådor med mera för att visa på nyttan med gröna lösningar.

Fastighetsägare kan också få råd om vilken lösning som passar beroende på om de vill lagra regnvatten, bidra till biologisk mångfald eller har fokus på att öka trivseln.