$left
$middle

Lindängelunds rekreationsområde

Ett av de större grönområdena i Malmö finns vid Lindängen och Katrinetorp landeri. Just nu pågår det omfattande planeringsarbete för området, men du kan redan nu njuta av Millennieskogen på området.

Utvecklingen av Lindängelund

Under våren 2022 godkändes en ny detaljplan för en del av området. I planen ingår både området som kallas Landskapsparken och det redan skapade Millennieskogen.

Redan år 2010 skapades en övergripande plan för området, en "masterplan". Den nya detaljplanen följer denna övergripande plan och möjliggör utvecklingen av både Landskapsparken och Millennieskogen enligt masterplanen.

Tanken är att området ska utvecklas stegvis, med den första fasen som börjar i västra delen. Just nu pågår arbetet med att börja och planera för denna första fas.

Kartillustration av Lindängelund med gränser för detaljplanen.

Röd linje markerar för vilket område den nya detaljplanen innefattar.

Millennieskogen - en del av Lindängelunds rekreationsområde

Malmöbor kan njuta av en stor del av Millennieskogen. I skogen finns ett centralt område för avkoppling och 23 ovala rum för meditation. Meditationsrummen är omgivna av idegranshäckar och på ängen finns imponerande stenmurar som skapar platser att njuta av utsikten från.

Skogen har olika områden med olika träd, som lärk och kinesisk sekvoja för ljusare områden, weymouthtall och mammutträd för mer skuggiga områden, samt jättetuja och kustgran för mörkare områden.

För att hålla ogräs borta täcks alla planterade ytor med en nedbrytbar duk som med tiden blir till jord. Ovanpå duken läggs barkflis för att förstärka skogens atmosfär.

Skolelever från Lindängen planterade mammutträd

Elever från Lindängenskolan var involverade i planteringen av mammutträd i Barnens skog. Över 450 elever deltog från Lindängenskolan och Högaholmsskolan och de förberedde sig genom olika äventyrsuppdrag. De utförde samarbetsövningar, lärde sig om träd och dinosaurier, och avslutade med att plantera ett mammutträd tillsammans som ett sista uppdrag.

Kontakta oss

sv