Lindängelunds rekreationsområde

Vid Katrinetorp landeri ligger ett av de större grönområderna i Malmö med den nyvuxna Millennieskogen.

Lindängelunds rekreationsområde

Millenieskogen i Lindängelunds rekreationsområde. Foto: Lars Bendroth

Millennieskogen - en del av Lindängelunds rekreationsområde

Malmöborna kan njuta av stora delar av Millennieskogen. Utformningen framträder tydligt med det centrala himmelsrummet och 23 stycken ovala meditationsrum.

I skogen kantas meditationsrummen av idegranshäckar och ute på ängen bildar spektakulära stenmurar upphöjda platser att speja ut över området från. Skogsplanteringarna med tre olika karaktärer består av lärk och kinesisk sekvoja (ljus, weymouthtall och mammutträd (dunkel) samt jättetuja och kustgran (mörk), liksom lä-ridåerna av kinesisk sekvoja, jättetuja och mammutträd.

Alla planteringsytorna är täckta med en biologiskt nedbrytbar duk för att undvika ogräsuppslag. Efter hand förvandlas duken till mull. Ovanpå ligger barkflis för att förstärka skogskänslan.

Skolelever från Lindängen planterade mammutträd

450 elever från Lindängenskolan och Högaholmsskolan i Lindängen planterade träd i Barnens skog. Klasserna förberedde sig för planteringen i genom olika äventyrsuppdrag.

De plantera kärnor, utföra olika samarbetsövningar och tog reda på fakta om träd och dinosaurier. Det avslutande uppdraget blev att klassen tillsammans planterade ett mammutträd.