$left
$middle

Lindängelunds rekreationsområde

Vid Lindängen och Katrinetorp landeri ligger ett av Malmös större grönområden. Det pågår ett planeringsarbete för området men redan nu går det att njuta av den redan anlagda Millennieskogen.

Lindängelunds rekreationsområde

Millenieskogen i Lindängelunds rekreationsområde. Foto: Lars Bendroth

Utvecklingen av Lindängelund

I södra Malmö ligger Lindängelund med bland annat Katrinetorp Landeri och Millennieskogen. Nu pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för en del av området. I detaljplanen ingår området som kallas för Landskapsparken och den redan anlagda Millennieskogen. 2010 tog man fram en så kallad masterplan för området. Med detaljplanen vill man göra det möjligt att utveckla landskapsparken och Millennieskogen i linje med masterplanen.

Illustration av Lindängelund med gränser för detaljplanen

Röd linje markerar för vilket område detaljplanen tas fram.

Millennieskogen - en del av Lindängelunds rekreationsområde

Malmöborna kan njuta av stora delar av Millennieskogen. Utformningen framträder tydligt med det centrala himmelsrummet och 23 stycken ovala meditationsrum.

I skogen kantas meditationsrummen av idegranshäckar och ute på ängen bildar spektakulära stenmurar upphöjda platser att speja ut över området från. Skogsplanteringarna med tre olika karaktärer består av lärk och kinesisk sekvoja (ljus, weymouthtall och mammutträd (dunkel) samt jättetuja och kustgran (mörk), liksom lä-ridåerna av kinesisk sekvoja, jättetuja och mammutträd.

Alla planteringsytorna är täckta med en biologiskt nedbrytbar duk för att undvika ogräsuppslag. Efter hand förvandlas duken till mull. Ovanpå ligger barkflis för att förstärka skogskänslan.

Skolelever från Lindängen planterade mammutträd

450 elever från Lindängenskolan och Högaholmsskolan i Lindängen planterade träd i Barnens skog. Klasserna förberedde sig för planteringen i genom olika äventyrsuppdrag.

De plantera kärnor, utföra olika samarbetsövningar och tog reda på fakta om träd och dinosaurier. Det avslutande uppdraget blev att klassen tillsammans planterade ett mammutträd.

sv