Spillepengs fritidsområde

Spillepengs fritidsområde är ett kuperat rekreationsområde med varierande natur, elljusspår, mountainbike-bana och utegym beläget vid Öresund med utsikt över Lommabukten och Tågarps hed.

I området möts tre kommuner: Malmö, Burlöv och Lomma. De har tillsammans med Sysav bildat Stiftelsen Spillepeng som ansvarar för området.