Publicerad 2 oktober 2019

2 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Lindängelunds rekreationsområde

Foto Johan Moritz

Foto Johan Moritz

Millennieskogen - en del av Lindängelunds rekreationsområde

Malmöborna kan njuta av stora delar av Millennieskogen. Utformningen framträder tydligt med det centrala himmelsrummet och  23 stycken ovala meditationsrum.  I skogen kantas meditationsrummen av idegranshäckar och ute på ängen bildar spektakulära stenmurar upphöjda platser att speja ut över området från. Skogsplanteringarna med tre olika karaktärer består av lärk och kinesisk sekvoja (ljus, weymouthtall och mammutträd (dunkel) samt jättetuja och kustgran (mörk),  liksom lä-ridåerna av kinesisk sekvoja, jättetuja och mammutträd. Alla planteringsytorna är täckta med en biologiskt nedbrytbar duk för att undvika ogräsuppslag. Efter hand förvandlas duken till mull. Ovanpå ligger barkflis för att förstärka skogskänslan. 

Skolelever från Lindängen planterade mammutträd

450 elever från Lindängenskolan och Högaholmsskolan i Lindängen planterade träd i Barnens skog. Klasserna förberedde sig för planteringen i  genom olika äventyrsuppdrag– bland annat. De plantera kärnor, utföra olika samarbetsövningar och tog reda på fakta om träd och dinosaurier. Det avslutande uppdraget blev att klassen tillsammans planterade ett mammutträd.

Fakta mammutträd:

Mammutträdet, Sequoiadendron giganteum, är världens största träd till volymen. Det högsta trädet är 95 meter högt, det tjockaste är vid stambasen 17 meter och har en omkrets på 47 meter.

Trädarten är mycket gammal och genom fossil vet man att trädet existerade på jorden redan för 180 miljoner år sedan. Idag växer den på några få platser i Sierra Nevada i Kalifornien. De största och äldsta träden har fått namn som General Sherman, General Grant och President. Det äldsta kända mammutträdet är 3500 år gammalt.