$left
$middle

Aktuellt och nyheter

Elevinflytande i lägre årskurser

Stapelbäddskolan är en F-3 skola och med sina 530 elever en av Sveriges största lågstadieskolor. På en skola med enbart små barn gäller det att vara kreativ i arbetet med elevinflytande och på Stapelbäddsskolan har elevrådet under läsåret drivit Diamantköttbullepriset.

De lyfter elevernas röster

Från och med i år har Malmös skolelever ett centralt elevråd som ska fungera som en länk mellan skolornas elevråd och Malmös folkvalda beslutsfattare.

sv