Webbkartor

På malmo.se finns olika typer av webbkartor. De bygger på samma princip och gränssnitt men har olika användningsområden. Det finns också historiska kartor för dig som är intresserad av gamla kartor. Dessa finns bara i pdf-format.

Malmö stadsatlas

Den mest omfattande kartan är Malmö stadsatlas, här finns information om Malmö stads verksamheter. Du kan söka efter adresser och platser samt få information om fastigheter, planer, skolor, kultur, fritid, vård mm.

Malmös översiktsplan

I detta kartverktyg redovisas översiktsplanens kartor med planeringsriktlinjer och ställningstaganden för riksintressen.

Länk till kartverktyg för Malmös översiktsplan

Temakartor

Temakartor nås från verksamheternas ämnessidor. Offentliga toaletter för den som är nödig på stan. Arkitektur i Malmö visar sevärda byggnader från olika epoker. Detaljplaner visar både pågående och antagna detaljplaner. Vill du veta mer hur din fastighet påverkas av en detaljplan? Se sidan Vad gäller för min fastighet? Polygonpunkter och höjdfixar visar Malmös stomnät. Kolonier visar var det finns djur- och trädgårdskolonier samt odlingslotter. Bullerkarta visar hur mycket trafikbuller som uppmätts i just det området du sökt på. Tillgänglighet, här får du en snabb överblick av tillgängligheten i offentliga lokaler i Malmö. Se vad Västra Hamnen har att erbjuda. Här hittar du lediga småhustomter för dig som önskar bygga ditt eget hus. För dig som vill parkera se vår karta med p-avgifter. Om du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade så hittar du din karta här. Grilla lugnt på en av stadens grillplatser. Här är de planerade grundskolorna som kommer att byggas de närmaste två åren. Hitta en fritidsgård eller mötesplats som passar dig här.

Pedagogiska kartor

Vill du ha tips inför din utflykt ska du gå in på Pedagogiska kartor som är ett kraftfullt redskap för främst pedagoger som är intresserade av utomhuspedagogik men även för dig som privatperson.

Länk till Pedagogiska kartor

Solguiden

Ta tillvara på solens strålar du med! Med hjälp av solkartan kan du få svar på hur potentialen för solenergi ser ut på just din byggnad.

Miljöövervakning på karta

Här hittar du information på karta över Malmö om var och vilka mätningar och inventeringar som miljöförvaltningen gjort och gör för att övervaka miljön i Malmö.

Länk till Miljöövervakning på karta

Hitta & jämför äldreboenden

Hitta & jämför äldreboenden är ett verktyg där du kan jämföra älderboenden. Du kan välja att visa resultatet i listform eller på en karta.

Länk till Hitta & jämför äldreboenden

Promenadstaden

Här finner du en samling kartor som passar under promenaden där du samtidigt kan lära dig mer om de olika ämnesområden som presenteras. Kartorna fungerar lika bra i telefonen som på datorn.

Länk till Promenadstaden

Skolor nära mig

Sök på din adress och se vilka kommunala grundskolor som ligger nära dig.

Länk till Skolor nära mig

Historiska kartor

I samlingen finns stadskartor, gatunamnsförslag, utgångna stadsplaner, äldre tomtmätningar och mycket annat.

Länk till Historiska kartor

Gottorps Allé

Nu kan du följa planerna för Gottorps Allé i 3D-verktyget CityPlanner.

Länk till 3D-verktyget CityPlanner

Malmös Statistikatlas

Nu kan du ta del av statistik på karta i Malmö stads Statistikatlas. Den kan användas för exempelvis planering och uppföljning av stadens verksamheter.

Länk till Malmös Statistikatlas

Adress- och platskarta

Den enklaste kartan är den så kallade Adress- och platskartan. Denna nås från kontaktrutan, vid adressen, samt i löpande text.

Senast ändrad: 2019-03-29 10:08