$left
$middle

Nationella program på gymnasieskolan

En fullständig utbildning på ett nationellt program omfattar 2500 poäng. Totalt finns det 18 nationella program

Nationella högskoleförberedande program

Det finns sex nationella högskoleförberedande program som ger dig grundläggande behörighet till universitet eller högskola. På en del utbildningar krävs även särskild behörighet.

Nationella yrkesprogram

Det finns tolv nationella yrkesprogram. Dessa ger behörighet till yrkeshögskola. Du kan även läsa in grundläggande högskolebehörighet.

sv