$left
$middle

Nationella program på gymnasieskolan

En fullständig utbildning på ett nationellt program omfattar 2500 poäng. Totalt finns det 18 nationella program

Information om nationella program på fristående gymnasieskolor i Malmö hittar du på Skånegy.se.

Nationella högskoleförberedande program

Det finns sex nationella högskoleförberedande program som ger dig grundläggande behörighet till universitet eller högskola. På en del utbildningar krävs även särskild behörighet.

Nationella yrkesprogram

Det finns tolv nationella yrkesprogram som förbereder dig både för jobb och för vidare studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Från och med hösten 2023 leder alla yrkesprogram både till grundläggande högskolebehörighet och till en yrkesexamen.

Kontakta oss

sv