$left
$middle

5780

Dp 5780, Bojen 1 m.fl. i Limhamns hamnområde

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-10-20 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Bojen 1 m.fl. i Limhamns hamnområde.

Planuppdrag

sv