$left
$middle

5833

Dp 5833, Innerstaden 9:173 m.fl.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-11-22 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för del av kvarteret Innerstaden 9:173 m.fl. (Idrottskvarteret) i Stadion.

Planuppdrag

sv