$left
$middle

5858

Dp 5858, Spiralen 6

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-05-24 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Spiralen 6 m.fl. i Norra Sorgenfri.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5858 Underlag till begäran om planuppdrag

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv