$left
$middle

5858

Dp 5858, Spiralen 6

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-05-24 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Spiralen 6 m.fl. i Norra Sorgenfri.

Planuppdrag

sv