$left
$middle

5874

ÄDp 5874, Gnistan 10

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-08-24 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Gnistan 10.

Planuppdrag

sv