$left
$middle

Byggande utan bygglov och olovlig boplats

Du kan skicka in en anmälan om olovligt byggande till Malmö stad om du misstänker att en person utför en byggåtgärd utan bygglov. Om någon etablerat en olovlig boplats på allmän plats kontaktas socialtjänsten.

Anmäl olovligt byggande

Innan du skickar in en anmälan om olovligt byggande (svartbygge) bör du kontrollera om bygglov finns för åtgärden i stadsbyggnadskontorets arkiv. Om bygglov inte finns kan du skicka in en anmälan i form av en fri skrivelse där det tydligt ska framgå att ärendet gäller olovligt byggande.

För att kunna starta en utredning måste vi förstå vad du anser har skett i strid mot bygglagstiftningens krav på bygglov samt var tomten ligger.

Din anmälan ska innehålla

  • en beskrivning av vilka byggåtgärder eller annan ändring som genomförts
  • adress eller fastighetsbeteckning där åtgärden utförts
  • bifogade fotografier av åtgärderna
  • datum då åtgärden påbörjades.

Lämna anmälan till stadsbyggnadskontoret

Anmälan lämnar du till stadsbyggnadskontoret. Vi kan ta emot anmälan via e-post, vanlig post eller direkt i stadshusets reception på August Palms plats 1.

E-post skickas till sbk.tillsyn@malmo.se.

Brev skickas till:
Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Efter du lämnat in anmälan

Om Malmö stad konstaterat olovligt byggande ges fastighetsägaren möjlighet att söka bygglov i efterhand eller rätta till felet. Om detta inte sker kan stadsbyggnadsnämnden besluta om påföljd och ingripande.

Olovlig boplats

När någon etablerar en olovlig boplats på allmän plats har Malmö stad en rutin som följs. I de fall då platsen är bebodd kontaktas socialtjänsten som i sin tur försöker kontakta personerna som har bosatt sig på platsen för att se om de kan vara till hjälp för de hemlösa.

Sedan tas beslut om åtgärd. Om personer avvisas från en plats öppnar Malmö stad ett evakueringsboende med cirka 50 sovplatser. Syftet är att ge gruppen en tidsfrist så att de hinner hitta en annan lösning när de måste flytta från boplatsen.

Tält och camping

Det är inte tillåtet att bo eller campa på allmän platsmark utan polisens tillstånd, förutom på campingen i Sibbarp.

Kontakta oss

sv