$left
$middle

HBTQIA+

Malmö stad arbetar för en öppen, inkluderande och trygg stad med målet att möta alla Malmöbor på ett jämlikt och jämställt sätt.

WorldPride och EuroGames

World Pride ska bidra till stadens höga ambitioner gällande öppenhet, tolerans och främjandet av lika rättigheter och levnadsmöjligheter för Malmöborna och Malmös besökare. Detta fastställde Malmös ledande politiker när de fattade beslut om att delta i World Pride och Eurogames 12-22 augusti 2021.

  • World Pride ska leda till en positionsförflyttning ske när det gäller kunskap och bemötande - Malmö blir en av världens bästa städer att bo och leva i som HBTQIA+-person.