Publicerad 7 oktober 2020

7 oktober 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Om detaljplaner

När du ska bygga nytt eller förändra bebyggelse som redan finns, krävs det ibland att en detaljplan ändras eller att en ny tas fram. Detaljplanen beskriver vad marken får användas till och hur bebyggelsen får se ut inom ett visst område.
Detaljplanen är juridiskt bindande.

Detaljplanen beskriver vilken mark som ska vara tillgänglig för allmänheten och vilken mark som ska användas för enskilda ändamål, allmän plats respektive kvartersmark. Allmänna platser kan vara park, gata eller torg och kvartersmark kan vara skola, bostäder och byggnader för industri.

Efter dialog med våra utredare på stadsbyggnadskontoret om detaljplanens utformning, får du besked om förslaget anses lämpligt eller inte. Denna del av processen är kostnadsfri och inte bindande. Vill du få ditt beslut omprövat politiskt så kan du därefter bekosta en avgiftsbelagd begäran om planbesked.

Planavgift

Planavgiften för en detaljplan beräknas enligt en taxa som bestäms av kommunfullmäktige. Avgiften ska täcka kostnaden för att ta fram detaljplanen.

Planavgiften beräknas som regel utifrån den bruttoarea ny byggrätt som finns i detaljplanen. Priset per kvadratmeter blir dock lägre ju större area detaljplanen har. I vissa fall beräknas planavgiften enligt en timdebitering. Planavgiften regleras i ett planavtal som tecknas inför beslut om planuppdrag i stadsbyggnadsnämnden.

Informationsblad kostnad detaljplan (pdf, 872.9 kB)

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet 

Hur stadsbyggnadskontoret beräknar BTA (word, 41.6 kB)

Vad gäller för din fastighet?

I kartan nedan kan du se vad som gäller för just din fastighet. Du kan söka både på adress och fastighetsbeteckning och se om det finns en detaljplan för ditt område. Hör av dig till stadsbyggnadskontoret om du behöver hjälp med att tolka kartan.