Ditt ansvar – vårt ansvar

Vi måste hjälpas åt med att hålla staden ren. Men vem ansvarar formellt för vad?

Kommunens ansvar

Malmö stad ansvarar för renhållning och snöröjning på körbanor, cykelbanor och  övrig allmän platsmark (till exempel många torg och trappor).

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för renhållningen på gångbanorna i anslutning till de fastigheter de äger.

Detta ansvar gäller året runt! Det är till exempel fastighetsägarens ansvar att det är skottat på gångbanorna om det snöat.

Ibland är även kommunen fastighetsägare och ansvarar för renhållning och snöröjning utanför till exempel en skola eller simhall.

Läs broschyren "Fastighetsägarens ansvar" (pdf, 916.7 kB)


Läs också mer om fastighetsinnehavarens ansvar i stadgan om Renhållning av gångbana i Malmö kommun. (pdf, 9 kB)


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-02-16 13:51