$left
$middle

5850

ÄDp 5850, Stenyxan 3

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-01-26 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för ändring av detaljplan för fastigheten Stenyxan 3 i Fosie industriområde i Malmö (ÄDp 5850).

Planuppdrag

sv