Behöver du bygglov?

Om du vill bygga nytt, bygga till eller göra ombyggnader behöver du oftast bygglov. Det gäller även om du vill ändra utseendet på ditt hus, bygga plank och sätta upp skyltar.

I menyn får du information om de vanligaste byggåtgärderna. Där får du reda på om det du vill göra kräver bygglov.

Teknisk anmälan

I många ärenden behöver du göra en så kallad teknisk anmälan. Ibland är det bara en teknisk anmälan som krävs och inget bygglov, ibland krävs båda.

Bygglovsbefriade åtgärder

För en- och två bostadshus finns vissa åtgärder som inte kräver bygglov. De bygglovsbefriade åtgärderna får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter. 

Finns det detaljplan för mitt område?

Reglerna för vad som kräver bygglov skiljer sig om din fastighet ligger inom ett område som har detaljplan eller inte. Inom ett område med detaljplan måste du oftast ha bygglov för byggåtgärder medan det kan finnas lättnader från bygglovsplikten utanför detaljplanerade områden.

Här kan du se vad som gäller för just din fastighet.

Därför finns det regler för att bygga

Hur vi använder marken, vad vi bygger, renoverar eller river påverkar miljön och människorna runt omkring för en lång tid framöver. Därför finns det regler för hur och var vi får bygga.  Plan-och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Den bestämmer hur ett bygglov ges och vilka krav som kan ställas på det som byggs. Mer information om hur lov- och anmälanprocessena hänger ihop med lagstiftningen och mycket mer hittar du på Boverkets kunskapsbank.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2019-04-15 09:14