Nybyggnad eller tillbyggnad

Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov.

En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan.

Byggnader utan väggar, till exempel större skärmtak eller carportar, kräver också bygglov. Bygglov krävs även för till exempel husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2019-04-12 12:48