Uppdaterad 16 november 2020

16 november 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Utfart

En utfart är en väg eller utgång från en byggnad och/eller tomt. En tomt ska ha en lämpligt placerad utfart eller en annan utgång från tomten.

Fasa kantsten vid in- och utfart i befintlig miljö

Ansökan gäller för justeringar av befintliga in- och utfarter och vid anläggning av parkeringsplats till en- och tvåfamiljshus. Gäller ditt ärende anläggning av parkeringsplats till flerfamiljshus eller verksamhet hanteras detta genom bygglov.

Du kan ansöka om fasning av kantsten på max 3 meter vid en ny in- och utfart, alternativt förändring av en befintlig kantstenssänkning vid en fastighet.

Efter du skickat in ansökan

I ett första skede ska ansökan bedömas av fastighets- och gatukontoret. Om inget hinder finns ur trafiksäkerhetssynpunkt eller anläggningstekniska samt miljömässiga aspekter (som bevarande av träd, grönytor och dylikt) kan ombyggnaden beställas utav en av Malmö stad godkänd entreprenör.