Amalthea 1908

Amalthea

Ett av de mest spektakulära politiska attentaten i Sverige inträffade i Malmö hamn sommaren 1908. Detta är i korthet vad som hände: Efter en konflikt inte bara med arbetsgivaren utan också med den egna fackliga organisationen hade hamnarbetarna i Malmö gått i strejk. Arbetsgivaren svarade med att kalla in engelsk arbetskraft — "strejkbrytare" menade arbetarna i Malmö. Engelsmännen var förlagda på logementsfartyget Amalthea. Natten mellan den 11 och 12 juli sprängdes Amalthea. Vid attentatet dog en engelsman medan tjugotre skadades. Attentatsmännen identifierades snart, tre arbetslösa ungsocialister. Två av dem, Anton Nilsson och Algot Rosberg, dömdes till döden, medan den tredje, Alfred Stern, fick livstids straffarbete. De dödsdömda benådades sedan, och efter en intensiv kampanj frigavs samtliga 1917.
 
Amaltheaattentatet är vid sidan om Ådalskravallerna 1931 en av de mest omskrivna politiska och fackliga händelserna i Sverige.  Än i dag väcker det stridiga känslor. På 100-årsdagen, när Malmö stad avtäckte en minnesplakett vid kajen där Amalthea en gång låg förtöjd, hade två andra skyltar redan placerats där. En av dessa - som skänkts av anarkistiska marmorarbetare i Carrara - fick dock bara sitta uppe en knapp vecka. Efter att någon brutit loss den italienska plaketten fanns endast ett par böjda spikar kvar.

2009-02-13  / Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Andersson, Mary, Maria och Amalthea. Roman. 1988.
Bjurling, Oscar, Tvedräktens tid (Malmö stads historia 4, s 331-394). 1985.
Ekot från Amalthea. En bok om gränslös konkurrens, våld och 2000-talets nya strider. 2008.
Gustafson, Ragnar, Amalthea och amatörfotografen (Gustafson, Ragnar, Malmöbilden, fyra nya kapitel, s 36-53). 1983.  
Heed, Börje, Amalthea-dådet (Heed, Börje, Brott som skakat Sverige, s 15-26). 1989.
Holmberg, G. Henriksson, Amaltheamännen och strafflagen. 1914
Jensen, Albert, Amaltheamännen. Skall man mörda dem i fängelset? Ett skri efter frihet. 1913
Johansson, Roger och Berggren, Lars, Bomben som skakade Sverige (s. 19-64 i Ekot från Amalthea)
Johansson, Roger och Martinsdotter, Kerstin, Amalthea 1908 och den brittiske strejkbrytaren som glömdes bort. (Elbogen 2010, s. 47-81.)Modéer, Kjell Å, Amalthea-attentatet 1908. 1978 (pdf ur Elbogen - Årsskrift, s. 56-85)
Nilson, Anton, Anton Nilson "Amaltheamannen" talar. 1987.
Nilson, Anton, Dömd till döden för Amalthea. 1962.
Nilson, Anton, Från Amalthea till ryska revolutionen. 1980
Nilson, Anton, Hundraåringen som gjorde revolution. 2017
Nilsson, Thomas, Dramatisk rättegång på rådhuset i Malmö. Avskrift av "Amaltheamålet". 2002.
Nilsson, Thomas, Dynamitattentatet som skakade Malmö sommaren 1908. Historia om och kring Amaltheadådet. 2002.
Rosberg, Algot, Amalthea. 1918.
Tidman, Yngve, Spräng Amalthea. Arbete, facklig kamp och strejkbryteri i norvästeuropeiska hamnar 1870-1914. 1998.
Wicksell, Knut, Nåd och amnesti för politiska fångar med särskildt afseende på Amaltheamännen. 1912
 
Gyllenhaal, Lars, Den förste terroristen (Populär historia - webbartikel, 2008)