Amalthea 1908

Amaltheadådet var ett politiskt attentat som begicks i Malmö hamn mot fartyget Amalthea natten mot den 12 juli 1908.

Svartvitt foto på fartyget Amalthea med hål i sidan från bomb.

Amalthea med synligt hål från bomben.

Ett av de mest spektakulära politiska attentaten i Sverige inträffade i Malmö hamn sommaren 1908. Detta är i korthet vad som hände: Efter en konflikt inte bara med arbetsgivaren utan också med den egna fackliga organisationen hade hamnarbetarna i Malmö gått i strejk. Arbetsgivaren svarade med att kalla in engelsk arbetskraft – "strejkbrytare" menade arbetarna i Malmö. Engelsmännen var förlagda på logementsfartyget Amalthea.

Natten mellan den 11 och 12 juli sprängdes Amalthea. Vid attentatet dog en engelsman medan tjugotre skadades. Attentatsmännen identifierades snart, tre arbetslösa ungsocialister. Två av dem, Anton Nilsson och Algot Rosberg, dömdes till döden, medan den tredje, Alfred Stern, fick livstids straffarbete. De dödsdömda benådades sedan, och efter en intensiv kampanj frigavs samtliga 1917.

Amaltheaattentatet är vid sidan om Ådalskravallerna 1931 en av de mest omskrivna politiska och fackliga händelserna i Sverige. Än i dag väcker det stridiga känslor. På 100-årsdagen, när Malmö stad avtäckte en minnesplakett vid kajen där Amalthea en gång låg förtöjd, hade två andra skyltar redan placerats där. En av dessa – som skänkts av anarkistiska marmorarbetare i Carrara – fick dock bara sitta uppe en knapp vecka. Efter att någon brutit loss den italienska plaketten fanns endast ett par böjda spikar kvar.

2009-02-13 / Bo Gentili, Stadsbiblioteket