Bryggerier

I Malmö, liksom i övriga Sverige, har bryggerinäringen haft sin toppar och dalar. Politiska beslut och människors trendkänslighet har påverkat marknadens utbud av öl. Bryggeriernas antal och storlek har förändrats därefter.

Bryggerier 1

Öl är en mycket gammal kulturdryck och ett viktigt livsmedel som bryggts under tusentals år.  I Malmö fick befolkningen sitt öl genom husbehovsbryggning och import, främst från Tyskland. Importen av öl blev nationalekonomiskt dyr och 1516 beslöt magistraten i Malmö att produktion och kvalitet skulle höjas. 1517 fanns i Malmö åtminstone 8 personer med epitet "brygger".
 
Hantverksskråna avskaffades 1846 och viss näringsfrihet började genomföras och blev fullständig 1864. Industrialiseringen börjar också synas bland bryggerierna som nu blir allt större. På 1840-talet slår dessutom en ny bryggerimetod från Bayern igenom och det underjästa lagerölet blir allt mer populärt.

Bryggerier 3

I Malmö startar under 1800-talets andra hälft 5 större bryggerier, vissa genom diverse sammanslagningar. Malmö bryggerier AB - 1867, började vid Stortorget för att senare flytta till Almbacken. Mattssonska Bryggeri AB - 1875, ursprungligen vid Adel-, Göran Ols- och Kyrkogatorna, verksamheten fortsatte ute i Kirsebergsstaden. Bryggeri Stenbocken - 1893, låg i kvarteret Stenbocken, Möllevången. Richters Bryggeri AB - 1897, fanns i kvarteret Tjädern nära Möllevången. Malmquist Bryggeri AB - 1898, flyttade sin verksamhet från Södra Förstadsgatan till Ystadsvägen.

Bryggerier 2

Dessa fem fusionerades 1912 under namnet Aktiebolaget Malmö Förenade Bryggerier. Rationaliseringsivern minskade snabbt antalet enheter och endast Malmquist och Richters blev kvar, Richters dock i Stenbockens gamla lokaler. I början på 60-talet kom jätten Pripps och köpte upp de båda kvarvarande anläggningarna och plötsligt fanns bara ett Malmöbryggeri kvar, det på Ystadsvägen.
 
Vi hoppar fram dryga trettio år till och 1993 är det så dags att tömma den sista vörtpannan i Malmö. Pripps flyttar sin produktion till andra delar i landet och Sveriges tredje stad står nu helt utan bryggerier. Efter avvecklingen har Pripps gamla byggnader på Ystadsgatan använts bland annat som kuliss i Wallanderfilmen Hundarna i Riga och sedan till skateboardarna.  

Men efter 17 år startar så åter bryggeriverksamhet i Malmö. I Richters gamla lokaler har bryggverk installerats och 2010 har Malmö åter ett kommersiellt bryggeri. Mikrobryggeritrenden ser till att allt fler kan njuta lokalproducerat öl i Malmö igen.

2010-09-23  /  Jan Olsson

Litteratur
 
Bryggerier och vattenfabriker
Ersgård, Hans, Något om det dagliga ölet i Malmö under slutet av 1600-talet. 1980 (pdf ur Elbogen - Årsskrift, s. 81-91)
Kjellberg, Sven T, Att dricka öl. Aktiebolaget Malmö förenade bryggerier 1912-1962
Ljungberg, Leif, A.-B. Malmö förenade bryggerier. En minnesskrift över bolagets verksamhet 1912-1937 jämte inledande översikt över bryggerihanteringen i Malmö i äldre tider, 1937
Lindkvist, Harald, Avveckling med förnuft (artikel i Arbetsledaren 1992:9)
Cederberg, Irka, Botten går ur Malmö (artikel i LO-tidningen 1991:8/9)
Lange, Peter, Sista burken i Malmö (artikel i SSR-tidningen 1993:8)

Artiklar

Andersson, Martin, Familjen Malmquist försåg Malmö med öl i 150 år. 2017 (SDS)
Andersson, Martin, Första ölmässan hölls 1896. 2016 (SDS)
Andersson, Martin, Här låg bryggarlagets hus. 2017 (SDS)
Andersson, Martin, Ölens jäsning i Malmö. 2013 (SDS)