Fåglar

Gravänder. Foto Erik Hirschfeld

Gravänder. Foto Erik Hirschfeld

I Malmö har över 300 olika fågelarter skådats. Några av dem — som den vitstrupiga sparven från Amerika i Slottsparken 1963 — bara en gång. Men över 200 ses här varje år. Ett 90-tal häckar i kommunen. Fåglarna tycker om Malmö av två anledningar. Dels är stadsmiljön varierad med gröna stråk, vassrika dammar, fina parker och en strandlinje med sten och sand. Många fåglar är hårt specialiserade i sina miljökrav, här finns "något för alla". Dels ligger Malmö på flyttfågelstråken Skandinavien-Sibirien och Västeuropa-Afrika.
 
På hösten flockas flyttfåglar ofta längs kusten då många tvekar inför öppet vatten och helst korsar havet där de kan se land på andra sidan. Särskilt påtagligt när vinden ligger på från syd och ost. Då blir Lernacken ett ställe där fåglarna korsar Öresund. Genom att följa bron till Pepparholm och sedan vidare till Amager är de på väg till sina övervintringsplatser. Men många följer också kusten förbi Klagshamn. Här är ett bra ställe att i september-oktober bevittna småfåglarna som sträcker söderut. De når sedan Skanör/Falsterbo där de får sällskap av andra fåglar som följt sydkusten västerut.
 
På våren kommer flyttfåglarna från Danmark. De har bråttom nu och stannar inte till lika länge som på hösten. De är också färre, många ungfåglar omkommer på sin första flyttningsresa eller övervintring. En bra plats att se fåglarna på våren är Ribersborg, särskilt i andra halvan av mars då vinden ligger på från öster. Tranorna stannar ofta till och seglar över stranden innan de flyger vidare över Lommabukten på väg mot Hornborgasjön. Lernacken är också ett bra ställe att stå på, blåser det hårt kan man se kärrhökar och bivråkar flyga vindskyddat på läsidan av Öresundsbron. Strandängarna och buskagen vid Bunkeflostrand och Strandhem erbjuder vilo- och födomöjligheter för gäss, vadare, tärnor och måsar både vår och höst. Många småfåglar flyttar på natten och behöver lä och insekter för att vila och äta upp sig inför nästa etapp.

Berguv. Foto Erik Hirschfeld

Berguv. Foto Erik Hirschfeld

Av de fåglar som häckar i Malmö är strandskatorna speciella. De är vadarfåglar och hör hemma vid kusten, men här ser man dem på nyklippta gräsmattor, rondeller och vägrenar där de söker föda. På de platta, varma taken i Västra hamnen eller kring Lorensborg hittar de en lugn miljö för sina bon. De strandskator som lever längs kusten äter musslor, men de som går i rondellen vid Rosengård äter istället mask. Ibland har "rondellskatorna" sällskap av måsar som står och stampar på marken. Det gör måsarna — som ju inte har lika långa näbbar att borra med som strandskatorna — för att skrämma upp maskar med vibrationerna.  En speciell stadsfågel är den vackra gråhakedoppingen som trivs i Öresundsdammarna, i vallgraven kring museet och i dammarna vid motorvägspåfarterna. Men dess läte går inte i harmoni med utseendet, ett hiskeligt grisskrik.
 
När vintern blir svår erbjuder stadsmiljön överlevnadsmöjligheter för många fåglar. Hornugglor flyttar in från landet och jagar kring husväggarna där värmen smält snön och kanske en oförsiktig mus passerar. När bären tryter för rödvinge- och björktrastarna hittar de kanske några längs gatorna i Limhamn. I lärkträden på Bulltofta rekreationsområde kan det dyka upp korsnäbbar. Ingen vinter är den andra lik när det gäller fågellivet i Malmö. Året om finns här många olika fåglar att njuta av.
  
2011-10-24  /  Erik Hirschfeld, fågelskådare i Malmö

Litteratur
 
Bauer, Carl-Axel, Sjölundas fåglar. En artlista. 1972.
Bergström, Erhard, Fågelliv i städernas parkdammar och vattendrag. 1933.
Hirschfeld, Erik, Fåglarnas Malmö. 2011.
Mathiasson, Sven, Häckfåglar på ön Dynan i sydvästra Skåne. En 11-årig observationsserie. 1966.
Nilsson, Leif, Habitat selection, food choice, and feeding habits of diving ducks in coastal waters of south Sweden during the non-breeding season. 1972.
Nilsson, Leif, Wintering diving ducks between Malmö Harbourand Klagshamn 1995/96. 1996.
Skånsk skådarguide. 1999 och 2004.
  
Länkar

www.faglarnasmalmo.se