Malmö-bogen

Malmö-bogen

Malmö-bogen. Titelbladet

Den heter egentligen "Orsagen oc een rett forclaring paa then ny Reformats, ordinering oc skick om messen, predicken oc anden rett Gudts tienneste oc christelig dyrckelse som begyndt och gjort er vdi then Christelige Stadt Malmø Anno Domini MDxxix", men kallas vanligtvis för Malmø-bogen.
 
En följd av reformationen var att det på 1520-talet uppstod flera boktryckerier i Malmö. Staden låg på behändigt avstånd från kungen i Köpenhamn och biskopen i Lund. Inte för långt borta, inte för nära. Tidigast var Oluf Ulricksøn, som startade sitt tryckeri 1528. Den första i Malmö tryckta boken, en psalmbok utgiven av Claus Mortensen, finns inte bevarad.
 
Det äldsta Malmötryck som finns bevarat är en mässordning, troligen från 1529, av Claus Mortensen. Det ägs i ett exemplar av Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. Den s.k. Malmø-bogen är den viktigaste publikationen som trycktes av Oluf Ulricksøn. Den skrevs av Peder Laurentsen och är en redogörelse och ett försvar för reformationen i Malmö. Också Malmø-bogen finns bevarat i ett exemplar, vilket ägs av Lunds universitetsbibliotek.

2009-02-26 /Bo Gentili, Stadsbiblioteket

  
Se Reformationen

Litteratur
 
Danske messebøger fra reformationstiden. Udgivet i facsimile af Universitets-Jubilœets Danske samfund. Med en liturgihistorisk redegørelse af S. H. Poulsen. 1959.
Fors, Gunilla, Böcker och boktryckare i reformationstidens Malmö. 1-2. 1989.
Gierow, Krister, Studier kring Malmøbogen. 1979.
Laurentsen, Peder, Malmø-bogen. Facsimilie. 1979.
Mogensen, Kaj, Malmømessen. 1973.