Möllevångskravallerna

Möllevångstorget 1932

Möllevångstorget 1932

Den allvarligaste arbetsmarknadskonflikten i Malmö under mellankrigstiden utbröt i juli 1926 på A.W. Nilssons barnvagns- och korgmöbelfabrik i hörnet av Möllevångs- och Parkgatan. Konflikten skulle bli långvarig. Den skapade bittra känslor och vållade social oro och den väckte stort uppseende i hela landet.

Upptakten på konflikten var en strejk bland arbetarna på fabriken varvid arbetsgivaren inkallade strejkbrytare, en inte ovanlig åtgärd på 1920-talet. Strejkbrytarna inhystes i fabriksbyggnaden. Därutanför samlades de strejkandes sympatisörer för demonstrationer. Natten mellan den 10 och 11 november överföll en av strejkbrytarna en strejkande korgmakare med följd att denne dog efter någon dag. Tragedin väckte oerhörd bestörtning och de tidigare relativt fredliga demonstrationerna övergick i kravaller. Dag efter dag pågick upproret. Man beräknar att omkring 15.000 människor befann sig i rörelse i kvarteren kring Möllevångstorget. Polisen gjorde massiva insatser och många människor skadades.

Tack vare ett avtal mellan arbetarnas fackliga representanter och polisen lyckades man till slut hejda kravallerna. Polisen drog sig tillbaka. Den sista manifestationen kom vid den döde korgmakarens begravning då närmare 7 000 arbetare slöt upp under sina fackföreningars fanor. Vad strejken beträffar avbröts denna först efter två år och fyra månader. De ordinarie arbetarna återanställdes och strejkbrytarna tvingades lämna A.W. Nilsson barnvagns- och korgmöbelfabrik.

2008-03-26 / Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur

Cederberg, Irka, Kravallerna i Malmö. Möllevången var svart av folk. Polisen gjorde chock efter chock. (LO-tidningen 1989 nr 43/44, s 24-25.)
Häger, Bengt Åke, Oro på arbetsmarknaden. (Malmö stads historia 5, s 270-274). 1989.
Jentzsch, Thomas, Möllevångskravallerna i Malmö 1926. Ridande polis slog strejkande blodiga. (Den hialöse 1979 nr 7, s 12-13.)
Kullman, Harry, Natthämtaren. Malmöroman som utspelar sig vid tiden för Möllevångskravallerna. 1962.
Möllevången i våra hjärtan. En berättelse i ord och bild. 1985.
Möllevångskravallerna, Malmö. (Levande livet 1977 nr 2 s 2-8.)
Nyzell, Stefan, Arbetarnas Möllevången och Möllevångskravallerna 1926 . 2005
Nyzell, Stefan, "Striden ägde rum i Malmö". Möllevångskravallerna 1926. En studie av politiskt våld i mellankrigstidens Sverige. 2009.
Svensson, Anna, Polismästaren. Om Yngve Schaar, 1881-1962. (Elbogen 2011, s. 47-69.)