Reformationen

Man kan utan överdrift påstå att två internationella, revolutionära rörelser först kommit till Malmö för att sedan spridas härifrån och omvandla hela Sverige. Jag talar om socialismen som — inte minst genom agitatorn och skräddaren August Palm — nådde Malmö på 1880-talet. Och jag talar om reformationen, denna i grunden revolutionära lära som på 1520-talet fick fäste i Skåne. Hösten 1529 avträdde den katolske prästen sitt ämbete och Malmös reformator, lutheranen Claus Mortensen blev kyrkoherde i S:t Petri. Domkyrkorna i Köpenhamn och Lund skulle i ytterligare nästan ett decennium vara katolska.
 
Claus Mortensen föddes i Malmö 1499, han växte upp här men utbildades vid domskolan i Lund, där han prästvigdes 1524. Året därpå begav han sig till Köpenhamn. Här kom han i kontakt med reformationens idéer. Bland inspiratörerna kan nämnas Peder Laurentsen och Frands Vormodsen. Gruppen var särskilt påverkad av den nordtyska reformationsrörelsen i Rostock och Stralsund.
                     
Tillbaka i Malmö höll Claus Mortensen i ett kapell utanför staden — vid nuvarande Pildammarna — den 29 maj 1527 vad som troligen var den första evangeliska predikan i vad som senare skulle bli Sverige. Mortensens predikningar, på danska och inte på latin, samlade stora åhörarskaror. Efter ett kungligt beslut, troligen på inrådan av Malmös borgmästare Jörgen Kock, fick Claus Mortensen rätt att använda franciskanernas klosterkyrka vid Västergatan för sina predikningar. Efter ytterligare ett kungligt beslut 1528 kunde Malmös råd ta över klostren och dess stora tillgångar i staden. Klosterbröderna förföljdes och skymfades.

Av okänd anledning tvingades Claus Mortensen lämna Malmö 1528 medan Peder Laurentsen och Frands Vormodsen däremot inkallades från Köpenhamn för att fortsätta reformarbetet. Året därpå var emellertid Claus Mortensen tillbaka och tillträdde nu tjänsten som kyrkoherde i St. Petri. Härmed får reformationen anses vara genomförd i Malmö. Frands Vormodsen skulle senare bli biskop i Lund.
 
En följd av reformationen var att det på 1520-talet uppstod flera boktryckerier i Malmö. Staden låg på behändigt avstånd från kungen i Köpenhamn och biskopen i Lund. Inte för långt borta, inte för nära. Tidigast var Oluf Ulricksøn, som startade sitt tryckeri 1528. Den första i Malmö tryckta boken, en psalmbok utgiven av Claus Mortensen, finns inte bevarad.
 
Det äldsta Malmötryck som finns bevarat är en mässordning, troligen från 1529, av Claus Mortensen. Det ägs i ett exemplar av Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. Den så kallade Malmø-bogen är den viktigaste publikationen som trycktes av Oluf Ulricksøn. Den skrevs av Peder Laurentsen och är en redogörelse och ett försvar för reformationen i Malmö. Också Malmø-bogen finns bevarat i ett exemplar, vilket ägs av Lunds universitetsbibliotek.

  
Reformationen innebar bl.a. att prästerna nu fick gifta sig, en tillåtelse som reformatorerna tog väl vara på. Peder Laurentsen äktade Claus Mortensens syster Anne, men reformatorn själv gifte sig inte mindre än fyra gånger. Han blev på 1540-talet avsatt från sin tjänst i St. Petri och avslutade sitt liv som präst i Husie. Claus Mortensen dog 1575 och ligger begravd i St. Petri kyrka i Malmö.

2009-02-26 / Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Andersson, Helge, Claus Mortensen. Skånes reformator. 1966.
Andersson, Helge, Malmöreformatorn Claus Mortensen 1499-1575. (Malmö fornminnesförenings årsskrift 1975, s. 41-58. Ill.)
Danske messebøger fra reformationstiden. Udgivet i facsimile af Universitets-Jubilœets Danske samfund. Med en liturgihistorisk redegørelse af S. H. Poulsen. 1959.
Fors, Gunilla, Böcker och boktryckare i reformationstidens Malmö. 1-2. 1989.
Johannesson, Gösta, Den skånska kyrkan och reformationen. 1947.
Laurentsen, Peder, Malmø-bogen. Facsimilie. 1979.
Lysander, Albert, Claus Mortensen. Malmö reformator. 1911.
Mogensen, Kaj, Malmømessen. 1973.
Person, Erik, Reformationen i Malmö. (Scaniabiblioteket. 14, 1930-35, s. 9-17.)
Person, Erik, Reformationen i Skåneland. 1934.
Schlyter, Herman, När reformationen kom till Malmö. 1969.
Schlyter, Herman, När reformationen kom till Skåne. 1973.
Severinsen, Peder, Hvordan reformationen indførtes i Danmark. 1936.