Baltiska utställningen

Baltiska utställningen sommaren 1914 var kanske det största enskilda arrangemanget i Malmö någonsin. Utställningen invigdes den 15 maj. När den stängde den 4 oktober hade 850 000 personer köpt entrébiljett, varav 100 000 abonnemangskort. Bara sista utställningsdagen kunde arrangörerna räkna in inte mindre än 100 000 besökare, detta i ett Malmö som ännu inte nått upp i lika många invånare.

Baltiska utställningen var i första hand en industriutställning, men den innehöll också en lantbruksutställning, en konstutställning – den största i Norden – samt musik- och idrottsarrangemang. Inom området fanns ett nöjesfält och många restauranger.  I utställningen deltog de fyra dåvarande Östersjöländerna; Sverige, Danmark, Tyskland och Ryssland. Finland var 1914 ingen självständig stat utan istället ett ”storfurstendöme” inom den ryska federationen.

Ansvarig för utställningens utformning var arkitekten Ferdinand Boberg, men också några andra arkitekter med-verkade. Baltiska utställningen kan ses som den sista stora manifestationen av jugendstilen i Sverige. Utställningsområdet – i nuvarande Pildammsparken – omfattade 490 000 kvadratmeter, enbart industriavdelningarna hade mer än 1700 utställare.

1914 var också året för första världskrigets utbrott. Den 3 augusti ringde Malmös kyrkklockor till mobilisering. Två av utställningsländerna, Tyskland och Ryssland, befann sig i krig med varandra och flertalet tyska och ryska utställare återvände hem. De ryska så skyndsamt att konsten blev kvar i Malmö.  När det stora utsiktstornet blåste ner i en av höststormarna kunde detta uppfattas som ett förebud om kommande orostider.

2014-01-10  /  Bo Gentili,  Malmö stadsbibliotek

Litteratur

Officiell berättelse öfver Baltiska utställningen i Malmö 1914. 1. 1921.
Officiell berättelse öfver Baltiska utställningen i Malmö 1914. 2:1. 1915.
Officiell berättelse öfver Baltiska utställningen i Malmö 1914. 2:2. 1919.

Baltiska utställningen i Malmö år 1914. Allmänna bestämmelser och program. 1912-13.
Baltiska utställningen i Malmö. Ryska avdelningen (Baltische Ausstellung in Malmö. Russische Abteilung) katalog. 1914.
Flensburg, Nils, Kantat vid öppnandet af Baltiska utställningen i Malmö 15 maj 1914.
Katalog öfver Baltiska utställningens i Malmö 1914 konstafdelning. 1914.
Katalog öfver Malmö stads utställning. Baltiska utställningen i Malmö år 1914.
Malmö och Baltiska utställningen samt jubileumslantbruksmötet 1914.
Officiell generalkatalog öfver industriafdelningen vid Baltiska utställningen i Malmö 1914.
Officiel plan öfver Baltiska utställningen i Malmö år 1914.
Officiel vägvisare öfver Malmö med omnejd, Baltiska utställningen, Jubileumslandtbruksmötet, Baltiska spelen 1914 jämte resor i södra Sverige. 1914.
Program för Baltiska utställningens öppnande. 1914.
Sedivy, Franz, Baltiska utställningen i Malmö 1914 (Perspektiv-vy över Baltiska utställningen och jubileumslantbruksmötet i Malmö 1914.)
Turist- och idrottsutställningen Malmö 1914.
Årsta. Svenska kvinnornas utställning. Baltiska utställningen (Ausstellung der schwedischen Frauen. Die Baltische Ausstellung). Malmö 1914.
Öhman, Axel, Malmö och Baltiska utställningen. Jämte orienteringskartor över staden, hamnen, idrottsplatsen och jubileums-lantbruksutställningen samt Baltiska utställningen i fågelperspektiv. Handbok för resande. 1914.

Amtlicher Katalog für die Deutsche Abteilung der Baltischen Ausstellung Malmö 1914.
Malmö 1914. Deutsche Abteilung für Nahrungs- u. Genussmittel. Baltische Ausstellung in Malmö 1914.
Offizieller Führer durch Malmö und Umgebung, die Baltische Ausstellung, die Landwirtschaftliche Jubiläums-Ausstellung und bei den Baltischen Spielen 1914 sowie auf Reisen in Südschweden. 1914.
Offizieller Spezialkatalog der schwedischen Industrieabteilung der Baltischen Ausstellung in Malmö 1914.

Danmarks deltagelse i den Baltiske udstilling i Malmø 1914. Beretning. 1915.
Meddelelser om de institutioner under Københavns kommune som deltager i den Baltiske udstilling 1914 samt fortegnelse over de udstillede genstande og afbildninger. 1914.

Baltiska musikfesten i Malmö 1914.
Baltiska speglingar : Malmö Konstmuseums samling : tiden kring Baltiska utställningen 1914. 2014
Baltiska sångarfesten i Malmö 25-27 juli 1914. Minnesskrift. 1914.
Ossiannilsson, K.G., Prolog vid Baltiska musikfesten i Malmö 1914.
Christenson, Göran, Ericsson, Anne-Marie, och Pehrsson, Per-Jan, Baltiska utställningen 1914. 1989.
Malmö 1914 – en stad inför språnget till det moderna.  2013. (Innehåller bland annat följande artiklar som alla helt eller delvis berör Baltiska utställningen: Anders Reisnert, Baltiska utställningen i Malmö – ur en besökares perspektiv, Bo Gentili, Nedslag i stadens kulturliv, Arne Järtelius och Kerstin Martinsdotter, Bakom utställningens fina fasad, Sif Bokholm och Irene Andersson, En milstolpe för kvinnosaken, Torbjörn Andersson, Baltiska spelen – ett genombrott för idrotten och Olga Schlyter, Spåren efter Baltiska utställningen.)

Länkar

Baltiska utställningen i Malmö 1914 (Filmarkivet).
Rosborn, Sven, Baltiska utställningen i Malmö 1914.