Baltiska utställningen

Baltiska utställningen sommaren 1914 var kanske det största enskilda arrangemanget i Malmö någonsin.

Utställningen invigdes den 15 maj. När den stängde den 4 oktober hade 850 000 personer köpt entrébiljett, varav 100 000 abonnemangskort. Bara sista utställningsdagen kunde arrangörerna räkna in inte mindre än 100 000 besökare, detta i ett Malmö som ännu inte nått upp i lika många invånare.

Baltiska utställningen var i första hand en industriutställning, men den innehöll också en lantbruksutställning, en konstutställning – den största i Norden – samt musik- och idrottsarrangemang. Inom området fanns ett nöjesfält och många restauranger.  I utställningen deltog de fyra dåvarande Östersjöländerna; Sverige, Danmark, Tyskland och Ryssland. Finland var 1914 ingen självständig stat utan istället ett ”storfurstendöme” inom den ryska federationen.

Ansvarig för utställningens utformning var arkitekten Ferdinand Boberg, men också några andra arkitekter medverkade. Baltiska utställningen kan ses som den sista stora manifestationen av jugendstilen i Sverige. Utställningsområdet – i nuvarande Pildammsparken – omfattade 490 000 kvadratmeter, enbart industriavdelningarna hade mer än 1700 utställare.

1914 var också året för första världskrigets utbrott. Den 3 augusti ringde Malmös kyrkklockor till mobilisering. Två av utställningsländerna, Tyskland och Ryssland, befann sig i krig med varandra och flertalet tyska och ryska utställare återvände hem. De ryska så skyndsamt att konsten blev kvar i Malmö. När det stora utsiktstornet blåste ner i en av höststormarna kunde detta uppfattas som ett förebud om kommande orostider.

2014-01-10  /  Bo Gentili,  Malmö stadsbibliotek