Kaffeköerna i Malmö 1917

Under första världskriget blev det svårt eller omöjligt att föra in vissa varor till Sverige. En sådan vara var kaffe, som blev ransonerat. År 1917 började situationen för kaffedrickarna bli desperat och kaffehandeln upphörde helt. Den 1 juli 1917 meddelades det i tidningen att folkhushållningskommissionen gjort en överenskommelse med kaffeaffären Valhalla (som låg på Södra Tullgatan 1) att den skulle avstå halva sitt lager till ett rosteri i Malmö. Detta parti med kaffe på ca 2000 kg skulle sedan fördelas på de ungefär 120 handlarna i staden för att därefter säljas på vanligt vis.

Valhalla och Malmö Kaffehandel fick samtidigt tillåtelse att sälja endast en viss mängd i månaden. Valhalla hade tidigare haft obegränsad försäljningsrätt men den upphörde. Man väntade sig att det efter denna försäljning av Valhallas halva lager skulle bli nästan omöjligt att få in nytt kaffe till staden.

Den 4 juli 1917 började försäljningen. Det bildades långa köer framför kaffehandlarna. Särskilt vid Valhallaaffären ringlade köerna långa. Omkring 1000 personer hann inte med att få något kaffe där, utan gick till Malmö kaffehandel på Skomakaregatan istället, där den redan långa kön ökades. Många nyfikna gick också dit för att titta på.

Framåt eftermiddagen hade många stått tre-fyra timmar i kön och vädret var mycket varmt. Flera kvinnor svimmade i hettan och trängseln och fick föras bort. En del hade gjort stora solhattar av papper, andra använde paraplyer till skydd. Kallt vatten langades ut till de som var svimfärdiga men inte ville lämna sin plats och gå miste om sina tilldelade 300 g. En tioårig pojke blev svårt klämd och måste med polisens hjälp transporteras hem. Ett flertal personer måste lämna kön på grund av illamående av ett eller annat slag.

Polisen hade mycket att göra och hade behövt fler konstaplar på plats. En tidning skrev ”I hopen fanns nämligen en hel mängd hänsynslösa kvinnspersoner, som de stackars konstaplarna hade mycket svårt att komma tillrätta med.”

Affärerna stängde klockan 20.00, men då stod fortfarande omkring 1000 personer i kön. De fick gå hem, men kunde komma tillbaka nästa dag klockan 10.00, när affären öppnade igen. Åtminstone tre s.k. reportagevykort gjordes av denna anmärkningsvärda händelse.

I brist på riktigt kaffe använde de flesta olika kaffesurrogat.

2017-01-04 / Anette Sarnäs, Malmö stadsarkiv

Litteratur

Bengtsson, Rickard, Annorlunda malmöhistoria: vykortsvittnen berättar (Om livsmedelsbrist och ransoneringar runt 1917, s. 89-94). 2014
Malmö stads historia. D. 5, 1914-1939. 1989 (Om livsmedelsbrist och ransoneringar runt 1917, s. 28-40)
Malmö stads årsbok 1917 (Om livsmedelsbrist och ransoneringar runt 1917, s. 95-101)