$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Carl von Linnés besök i Malmö

Teckning av Stortorget 1804 sett med Matthias Flensburgs ögon.

Stortorget 1804 sett med Matthias Flensburgs ögon. Men så såg torget ut även på Linnés tid, bortsett från en högre tornspira i bakgrunden.

Sommaren 1749 besökte Carl von Linné Malmö under sin kända skåneresa.

På 1700-talet började svenskarna på allvar upptäcka naturen och man sökte avlocka den dess hemligheter. I detta arbete ingick att besöka, undersöka och beskriva delar av vårt land. Carl von Linné (1707-1778) var en  ivrig resenär. Via Kristianstad och Österlen kom han sommaren 1749 på sin skånska resa till Malmö.

Den 11 juni färdas han landsvägen från Värnhem till nuvarande Drottningtorget. Här låg porttornet Österport och här började staden. "Staden är ju en av de ansenligaste i riket", utbrister vetenskapsmannen från Uppsala, "har stora hus mest av korsverke och tegeltak". Och så fanns det ju också 40 tegelhus. Vad den gode resenären inte noterar är att bakom huvudgatorna var Malmös ca 800 tomter på den tiden till tre fjärdedelar bebyggda med envånings lerklinade hus av tämligen usel kvalitet.

sv