Kulturmiljö

Kulturmiljösektionen vid Malmö Museer verkar för att kulturhistoriskt värdefull miljö och bebyggelse bevaras och utvecklas. Här arbetar byggnadsantikvarier, kyrkoantikvarier och kulturgeografer.

Ny broschyr hösten 2018: Bevara dina gamla fönster

Visste du att äldre fönster kan hålla i långt över 100 år om de sköts på rätt sätt? Äger du en fastighet med äldre originalfönster och funderar på hur de ska underhållas, eller går du kanske rent av i fönsterbytestankar?

Nu kan du få hjälp på traven med den nya informationsbroschyren Bevara dina gamla fönster (pdf, 589 kB) som tagits fram av Malmö Museer. Läs mera här!

Behov av ändring på en byggnad med kulturvärde?

Om du som är fastighetsägare, arkitekt eller byggherre har frågor rörande ändringar på byggnader med kulturvärde kan du ställa dem direkt till Malmö Museer via tjänsten nedan. En ändring kan till exempel röra sig om att byta kulör på fasaden, göra en mindre tillbyggnad eller renovera fönster.

Malmö museers arbete med kulturmiljö

Lönngården. Foto: Olga Schlyter

Malmö har en varierad bebyggelse. Här finns allt från 1100-talets romanska stenkyrkor till dagens moderna bostadsområden. I husen som kantar stadens gator finns influenser från både Köpenhamn och Berlin.

Eftersom Malmö består av både stad och landsbygd behövs en bred kompetens för att förstå kulturmiljön och kunna utläsa dess värden. Museets antikvarier samlar kunskap om stadens och landsbygdens kulturmiljöer genom utredningar, dokumentationer och inventeringar.

Detta arbetar vi med:

  • råd till allmänheten
  • kunskapsstöd till andra kommunala förvaltningar
  • remissyttranden i samband med bygglov och planärenden
  • antikvariska förundersökningar och sakkunnig kontroll av kulturvärden enligt Plan- och bygglagen
  • antikvarisk medverkan vid ändring av byggnadsminnen och kyrkor som är skyddade enligt Kulturmiljölagen
  • kunskapsunderlag inför större planerade förändringar av byggnader, stadsmiljöer eller landskap

Kontakta oss

Har du en allmän fråga om kulturmiljöer i Malmö kan du skicka den till kulturmiljo@malmo.se.

 

Olof Martinsson
Stadsantikvarie
E-post: olof.martinsson@malmo.se

Mobil: 0734-047259

 

Senast ändrad: 2019-03-29 10:12