Publicerad 10 juli 2019

10 juli 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Utfart

En utfart är en väg eller utgång från en byggnad och/eller tomt. En tomt ska ha en lämpligt placerad utfart eller en annan utgång från tomten.

Fasa kantsten vid in- och utfart i befintlig miljö

Nedan kan du ansöka om fasning av kantsten på max 3 meter vid en ny in- och utfart, alternativt förändring av en befintlig kantstenssänkning vid en fastighet.

Ansökan gäller endast för in- och utfarter vid en- och tvåfamiljshus. Gäller ditt ärende in- och utfart vid flerfamiljshus eller verksamhet hanteras detta genom bygglov.

Efter du skickat in ansökan

I ett första skede ska ansökan bedömas av fastighets- och gatukontoret. Om inget hinder finns ur trafiksäkerhetssynpunkt eller anläggningstekniska samt miljömässiga aspekter (som bevarande av träd, grönytor och dylikt) kan ombyggnaden beställas utav en av Malmö stad godkänd entreprenör.

Sikttriangel

Du ska säkerställa goda siktförhållanden vid utfarter och korsningar.

Inhägnader kan variera i höjd beroende på var de placeras på tomten. Du som fastighetsägare har, av trafiksäkerhetsskäl, ansvar för att sikten inte skyms vid utfart mot gata, gång- och cykelvägar samt vid gatukorsningar.