Publicerad 24 maj 2019

24 maj 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Ändring som påverkar brandskydd

Om du gör en ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad så behöver du göra en anmälan. Här listas exempel på ändringar som avsevärt kan påverka brandskyddet i en byggnad.

Exempel på ändringar som avsevärt kan påverka brandskyddet i en byggnad:

  • förändrad brandcellsindelning
  • nya dörrar i brandcellsgräns
  • förändring av utrymningsvägars utformning, längd och framkomlighet
  • vid nedmontering eller urdrifttagande av brandgasventilation
  • brandtekniska installationer som exempelvis automatiskt brandlarm, utrymningslarm och automatiskt släcksystem
  • ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet
  • byte av typ av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- och tvåbostadshus (gäller nya bygglovsbefriade åtgärder från 1 juli 2017).

Brandsakkunnig

En sakkunnig person inom brand kontrollerar att byggnaden följer de kontrollpunkter som beskrivs i kontrollplanen och som sammanfattar brandkraven.

Brandskyddsdokumentation

En brandskyddsdokumentation beskriver hur en byggnad är planerad för att skyddas mot brand och spridning av brand.

Brandskyddsdokumentationen anpassas till byggnaden eller projektet och innehåller ofta följande: beskrivning av utrymningsvägar, brandceller, ventilationen, konstruktionens bärförmåga, släckningsarbete, brandtekniska installationer samt planer för drift och underhåll.