Publicerad 21 september 2020

21 september 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Byggbodar och byggbelamring

Att placera ut arbetsbodar i samband med ett byggprojekt kräver oftast ett separat bygglovsbeslut.

Bygglovskravet ställs alltid om bodarna placeras på annan fastighet utanför byggområdet. I de fall bodarna ställs på samma fastighet som byggnationen skall ske kan bodarna inkluderas i den bygglovsprövning som sker för projektet. Beroende på hur stor bodetableringen blir kan kraven också skilja sig beträffande den tekniska granskningen, krav på Kontrollansvarig med mera.

Byggbelamring

Upplag, bodar, ställningar, skyltmaster, containrar och liknande ska i första hand placeras på kvartersmark. I de fall då detta inte är möjligt kan du utnyttja allmän plats. För detta krävs det tillstånd från polismyndigheten. Läs mer om byggbelamring på gatukontorets hemsida.