Publicerad 8 juli 2020

8 juli 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Kolonistugor

När du planerar att bygga en ny eller ändra din kolonistuga kan du behöva ansöka om bygglov eller göra en teknisk anmälan.

Från och med den 1 januari 2020 ska anmälan och bygglov för byggåtgärder lämnas in till stadsbyggnadskontoret.

Eftersom reglerna varierar mellan olika områden är det viktigt att du kollar upp vad detaljplanen eller områdesbestämmelserna tillåter för ditt koloniområde.

På sidan Kolonier och odlingslotter hittar du information om vad som gäller för olika koloniområden i Malmö.