Publicerad 24 maj 2019

24 maj 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Kolonistugor

När du planerar att bygga en ny eller ändra din kolonistuga kan du behöva bygglov.

Eftersom reglerna varierar mellan olika områden är det viktigt att du pratar med din koloniförening om vad som gäller för just ditt område. Vänd dig först till din förening för att få ett godkännande från dem.

Därefter lämnar du in en ansökan till fastighets- och gatukontoret. Om ditt förslag följer de bestämmelser som gäller för ditt område kommer fastighets- och gatukontoret att ge dig tillstånd. Om åtgärden kräver bygglov så lämnar fastighets- och gatukontoret ärendet vidare till stadsbyggnadskontoret som hanterar bygglovsfrågan.

Det är viktigt att skilja på tillstånd från fastighets- och gatukontoret och formellt beviljat bygglov från stadsbyggnadskontoret. Om åtgärden kräver bygglov får den inte påbörjas förrän stadsbyggnadskontoret lämnat ett startbesked.

På sidan Kolonier och odlingslotter hittar du information om vad som gäller för olika koloniområden i Malmö.