Publicerad 21 september 2020

21 september 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Rivningsåtgärd

Inom område med detaljplan behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. När det inte krävs rivningslov behöver du oftast lämna in en teknisk anmälan.

Ibland krävs det även rivningslov inom områden med områdesbestämmelser. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det aldrig rivningslov.

Vid ansökan eller anmälan om rivning ska det framgå vilka material som ingår i byggnadsdelen som rivs. Det är viktigt att eventuellt farligt avfall omhändertas på ett sätt som inte är skadligt för hälsan eller miljön.

Även om det inte krävs rivningslov eller teknisk anmälan enligt plan- och bygglagen så kan det krävas tillstånd enligt någon annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

Mer information om detaljplaner - både pågående och planerade.

Rivningslov

Begreppet rivning innebär att du helt eller delvis tar bort ett byggnadsverk, med den bärande konstruktionen (stommen). Det räknas alltså inte som rivning om stommen står kvar, även om du tar bort de icke bärande delarna.

Det räknas som rivning om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska utnyttjas till en ny byggnad. Det räknas också som rivning när du endast tar bort en del av en byggnad, till exempel ett uterum.

Det räknas också som rivning att flytta en byggnad från en plats till en annan. Oftast behöver du då både rivningslov på den ursprungliga platsen och bygglov på den nya platsen.

Rivningslov krävs normalt inte för att riva sådant som får byggas utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar.

Teknisk anmälan om rivning

Även om det inte krävs ett rivningslov så kan du behöva göra en rivningsanmälan. Det gäller främst i områden där ingen detaljplan finns eller om anmälningsplikten står inskrivet i en detaljplan.