Publicerad 24 maj 2019

24 maj 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Skärmtak

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer utan bygglov. 

Skärmtakens sammanlagda yta får inte vara större än 15 kvadratmeter. Om du placerar skärmtak närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du ett godkännande från berörda grannar. Överenskommelsen bör vara skriftlig. Om inte grannarna ger sitt tillstånd måste du söka bygglov.

Om tomten gränsar mot allmän mark som till exempel gata, park eller cykelväg måste du alltid söka bygglov om du vill placera ditt skärmtak närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Illustration: Kiran Maini Gerhardsson, Boverket