Publicerad 11 februari 2020

11 februari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Vindsinredning

Idag blir det allt vanligare att skapa fler bostäder i staden genom att bygga om vindar till lägenheter.

Inredning av vind medför oftast ändringar av fasaden genom uppförande av takkupor, takfönster eller terrasser. För dessa åtgärder behöver du bygglov. I de flesta ärenden måste också en teknisk granskning göras.

Vindsinredningsförbud

Vindsinredningsförbud är ganska vanliga i äldre detaljplaner. Ett eventuellt undantag från förbudet är i många fall så omfattande att det inte går att hantera som liten avvikelse enligt plan- och bygglagen. Det kan vara motiverat att handlägga ett sådant ärende i områden där vindsinredningar redan finns och där omständigheterna även i övrigt är gynnsamma. I annat fall måste ändring av detaljplanen övervägas.

Etagelägenhet

Du kan också tillföra en lägenhet en extra mindre våningsdel med till exempel ett allrum, hobbyrum eller liknande. Du behöver alltid bygglov och startbesked om det utförs i ett flerbostadshus. Om samma ändring utförs i småhus, utan ändringar i fasaden, räcker det oftast med teknisk anmälan för startbesked.