Vindsinredning

Idag blir det allt vanligare att skapa fler bostäder i staden genom att bygga om vindar till lägenheter.

Inredning av vind medför oftast ändringar av fasaden genom uppförande av takkupor, takfönster eller terrasser. För dessa åtgärder behöver du bygglov. I de flesta ärenden måste också en teknisk granskning göras.

Vindsinredningsförbud

Vindsinredningsförbud är ganska vanliga i äldre detaljplaner. Ett eventuellt undantag från förbudet är i många fall så omfattande att det inte går att hantera som liten avvikelse enligt plan- och bygglagen. Det kan vara motiverat att handlägga ett sådant ärende i områden där vindsinredningar redan finns och där omständigheterna även i övrigt är gynnsamma. I annat fall måste ändring av detaljplanen övervägas.

Etagelägenhet

Du kan också tillföra en lägenhet en extra mindre våningsdel med till exempel ett allrum, hobbyrum eller liknande. Om du inte tänker göra några fasadändringar behöver du inte bygglov men du måste göra en teknisk anmälan till oss.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2019-04-12 13:50