Uppdaterad 28 december 2020

28 december 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Ändring som påverkar brandskyddet i en byggnad

Om du ska göra en ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad så behöver du skicka in en teknisk anmälan.

Exempel på ändringar som avsevärt kan påverka brandskyddet i en byggnad och kräver teknisk anmälan:

 • Förändrad brandcellsindelning.
 • Nya dörrar i brandcellsgräns.
 • Förändring av utrymningsvägars utformning, längd och framkomlighet.
 • Nedmontering eller urdrifttagande av brandgasventilation.
 • Brandtekniska installationer som exempelvis automatiskt brandlarm, utrymningslarm och automatiskt släcksystem.
 • Ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet, tex installationer som kan utgöra risk vid släckning
 • Byte av typ av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- och tvåbostadshus.

Kontakta brandsakkunnig

Du ska kontakta en sakkunnig person inom brand som kontrollerar att byggnaden följer de kontrollpunkter som beskrivs i kontrollplanen och som sammanfattar brandkraven.

Bifoga brandskyddsdokumentation

En brandskyddsdokumentation beskriver hur en byggnad är planerad för att skyddas mot brand och spridning av brand. Du ska bifoga brandskyddsdokumentationen till din tekniska anmälan.

Brandskyddsdokumentationen anpassas till byggnaden eller projektet och innehåller ofta följande:

 • beskrivning av utrymningsvägar
 • brandceller
 • ventilationen
 • konstruktionens bärförmåga
 • släckningsarbete
 • brandtekniska installationer
 • planer för drift och underhåll