Ändring i en byggnads konstruktion

Vill du göra åtgärder som kan ge betydande påverkan på en byggnads egenskaper behöver du göra en teknisk anmälan.

Du behöver göra en teknisk anmälan för:

  • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt
  • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.

Bärande konstruktioner

Med bärande konstruktion menas ett byggnadsverks bärande delar, det vill säga de delar som gör så att byggnadsverket inte rasar ihop.

Exempel på bärande konstruktioner är

  • grund
  • stomme (ytterväggar och eventuella bärande innerväggar)
  • bjälklag
  • takstolar.

Dessa ska vara dimensionerade (beräknade och konstruerade) så att de klarar av den belastning som byggnaden ger upphov till. Dessutom ska de vara dimensionerade att klara vind- och snölaster och även hållfasthet i händelse av brand.

Håltagning/öppning i bärande konstruktioner

Om du ska göra större hål eller öppningar i bärande konstruktioner behöver du alltid göra en teknisk anmälan till stadsbyggnadskontoret.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2019-04-12 13:53