Publicerad 21 september 2020

21 september 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Ändring i en byggnads konstruktion

Vill du göra åtgärder som kan ge betydande påverkan på en byggnads egenskaper behöver du göra en teknisk anmälan.

Du behöver göra en teknisk anmälan för:

  • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt
  • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.

Bärande konstruktioner

Med bärande konstruktion menas ett byggnadsverks bärande delar, det vill säga de delar som gör så att byggnadsverket inte rasar ihop.

Exempel på bärande konstruktioner är

  • grund
  • stomme (ytterväggar och eventuella bärande innerväggar)
  • bjälklag
  • takstolar.

Dessa ska vara dimensionerade (beräknade och konstruerade) så att de klarar av den belastning som byggnaden ger upphov till. Dessutom ska de vara dimensionerade att klara vind- och snölaster och även hållfasthet i händelse av brand.

Håltagning/öppning i bärande konstruktioner

Om du ska göra större hål eller öppningar i bärande konstruktioner behöver du alltid göra en teknisk anmälan till stadsbyggnadskontoret.