Publicerad 24 maj 2019

24 maj 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Braskamin, öppen spis och skorsten

Installation av braskamin, kamininsats eller likvärdig eldstad är en allmänpliktig åtgärd.

Braskamin och öppen spis – stör de grannen?

Det är viktigt att tänka på hur en eldstad påverkar omgivningen. Den trevliga härden inne i huset är din egen upplevelse, men röken kan bli störande för grannar. Tänk igenom konsekvenserna och tala med grannarna.

Höjden på skorstenen

Det är viktigt att skorstenen blir placerad nära nocken eller takets högsta punkt. Utseendet på huset förändras annars rejält och om en ny skorsten placeras långt från nock eller byggs utanpå fasad, kan bygglov behövas. Stadsbyggnadskontoret meddelar i så fall detta. Skorstenen ska dels mynna över nock och dels minst en meter över taktäckningen. Skorstenen ska också vara anpassad till den braskamin man tänker installera. Om skorstenen blir högre än 1,2 m (räknat från uppstigningsstället) måste den förses med uppstigningsanordning.

Bilder från ansökningsblankett

Bilder från ansökningsblankett