Publicerad 26 juli 2019

26 juli 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Renovering

Det är inte alltid så att du behöver bygglov när du ska renovera ditt hus eller plank. Men var går gränsen för bygglovsplikten?

Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick. Befintliga byggnadsverk ska skötas så att de tekniska egenskapskrav som gällde vid uppförandet fortfarande tillämpas.

Byggnader och andra anläggningar som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska tas om hand så att deras särskilda värden bevaras.

Renovering och underhåll

Ibland behöver byggnader, plank med mera få lite omvårdnad för att hålla länge. Det kan till exempel vara att måla om eller byta ut trasiga delar. Om du inte ändrar något så är en sådan åtgärd inte lovpliktigt. Men om du exempelvis skulle byta fönster, från träram till aluminium, så kan ändringen vara bygglovspliktig.

Här kan du läsa mer om bygglov och bygglovsplikt.