Publicerad 26 juli 2019

26 juli 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Skyddad uteplats

Om du vill bygga en skyddad uteplats med mur eller plank inom 3,6 meter från bostadshuset, behöver du inte bygglov.

Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om du placerar uteplatsen, planket eller muren närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du ett godkännande från berörda grannar. Överenskommelsen bör vara skriftlig. Om inte grannarna ger sitt tillstånd måste du söka bygglov.

Om tomten gränsar mot allmän mark som till exempel gata, park eller cykelväg måste du alltid söka bygglov om du vill placera din skyddade uteplats närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Illustration: Kiran Maini Gerhardsson, Boverket