Skyltar och ljusanordningar

Om du vill sätta upp en skylt eller en ljusanordning behöver du bygglov.

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom Malmös detaljplanerade områden. Om en skylt ska räknas som bygglovsbefriad måste den uppfylla krav som har att göra med storlek, placering, syfte och hur länge den ska vara uppe. 

I stadsbyggnadsnämndens Råd och riktlinjer skyltning kan du läsa mer om förutsättningar för skyltar och ljus i Malmö. Där förklaras också vad som gäller för täckning av skyltfönster, säkerhetsgaller, jalusier och markiser.

Råd och riktlinjer skyltning

Flagg- och pendelskyltar

Flagg- och pendelskyltar är vanligt förekommande och är bygglovspliktiga.

Flagg- och pendelskyltar är dubbelsidiga skyltar som sitter vinkelrätt mot fasaden. Flaggskyltar fästs in i fasaden medan pendelskyltar hänger ner från en stång eller ett undertak. Vinkelställda skyltar täcker inte fasaden, syns väl i gatumiljöer och passar i de flesta miljöer om de inte blir för stora. Välj därför små och tunna skyltar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2019-04-15 09:25