Publicerad 24 maj 2019

24 maj 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Små bostäder

Nu är det enklare att bygga bostäder för unga och studenter.

Numera finns det möjlighet att bygga små bostäder för till exempelvis studenter och unga där kraven inte är lika högt ställda som vid nygbyggnation av bostäder i övrigt.

De förenklade reglerna innebär att det är möjligt att bygga små lägenheter på vindar utan krav på att de ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Även perioden för tidsbegränsat bygglov har förlängts till en period av femton år (tidigare max tio år).